KORKOTRAMPKIEM: SZUKŌMY SZPILERŌW NA KOŻDÕ POZYCYJO!

Zaczynōmy raja felietonów pt. „KORKOTRAMPKIEM”. Autorym tekstōw je tajymny XXL.

 

Szukōmy szpilerōw na kożdõ pozycyjo! Corŏz czyńścij czytōmy take roznajmiyniŏ na roztōmajtych grupach zwiōnzanych z fuzbalym. Eli miyndzy dzisiej a kejś była rōżnica? Ja, ftoś powiy – po co to porōwnować? Czasy sie zmiyniyły. No zmiyniyły sie, fakt, zmiyniyła sie tyż myntalność (pewnie bez czasy). Dzisiej czytōmy na roztōmajtych grupach zwiōnzanych z balym nożnŏ… drużyna szukŏ szpilera na kożdõ pozycyjo…seryjo? Trza szukać? Kaj modzi ludzie marzōncy ô karierze, ô popularności? No brak, choby byli, niy było by roznajmiyń. Modzi niy garna sie do szpilu a może i garną, ale je srogo drużyn a modych za mało? To już wymŏgŏ analizy. Dzisiej: mōmy Orliki, pełnowymiarowe szpilplacu ze sztucznŏ nawiyrchnia nawet z ôświytlyniym wiynkszości. Mōmy akadymije, szkółki fuzbalowe, zespoły w roztōmajtyj kategoryje wiekowyj kaj trynuje mocka dziyciŏkōw, czynsto barzo utalentowanych. Pytanie brzmi, w kerym mōmyncie ôstŏwŏ przerwanŏ keta szkolyń? W kerym mōmyncie te dziyciŏki rezygnujōm? Brak chyńci? Eli czasami brak kasy ôjcōw, eli jejich determinacyje? Toć czasami ôjce to przerost formy nad treściōm i skirz jejich przerośniętych ambicyje dziyciŏki sie same zniechęcają. Wiym, ciynżko wyważyć pozycyje ôjca, granica miyndzy mobilizowaniem, a już naciskym i zmuszaniym je cieniutka. Snadnie jŏ złōmać i zniechęcić dziyciŏka dożywotnio. Chociŏż je tyż inkszŏ strōna medalije, może dzisiej je za srogo, za snadnie, za przijymnie? Lata 80-te miniōnego stoleciŏ…brak orlików (take coś w cołkości niy istniało w przestrzyństw publicznyj), szpilplacu jakeś tam były, ale radszyj kartofliska (idzie zapōmnieć ô takich ze sztucznŏ nawiyrchniōm) i w cołkości szło zapōmnieć ô szpilplacach. Pamiyntōm jak z kamratami z ôsiedla zapragnęliśmy my mieć wrot na szpilplacowi kere ni to było do tynisu, ni do siatkōwki… Take po prostu wysypane kruszōnŏ cegła z dwōma ôkōlnikami z możliwościōm mōntażu necu do tynisu abo siatkōwki (takich necōw i tak nikaj niy było audając Fibaka eli inkszego tenisisty, ôdbijali my balu ôd transformatora na ôsiedlu ) Do mōmyntu postawiyniŏ prŏwdziwych bramek za ôkōlniki sużyły, tornistry (jak zarŏz po szkole) kamynie, ale musiały być spore, jak tyż cwitry, treski i roztōmajte przedmioty kere mogły sie nadać. Nojważniyjsze szpile, take miyndzy osiedlowe to już były na wypasie, bo ôd rana „#malować” sznōrze piŏskym z zandkastle, wiadōmo, pole kŏrne, sznōra postrzodkowŏ, pōnkt kŏrnego. Ja, ja, tak to wyglōndało… Wrŏcejmy do bramek… (chyba już sie przedawniło po bezma 40 latach) po prostu kraś cymynt i piŏsek z budowy ôsiedla powiadōmiyniŏ (sorry jak ftoś mioł ubytki w ścianach eli krziwy zŏl, mogli my sie do tego prziczynić) a kątowniki eli płaskowniki z lazarytu na Rudzkij. Jak zgrōmadziyli my materyjŏ to sami, seryjo, sami te wrot postawiyli my, niy było udziwiyniŏ iże synki kerzi mieli 10-13 lŏt sami zrobiyli wrot, jedynŏ kontrowersja to laty, były ze sznōrki, Problym w tym iże po wiynkszości szusōw musioł fungować Var z lŏt 80-tych, to znaczy siylniyjszy mioł racyje. Take to były czas kejś, a take sōm dzisiej…eli kejś było lepij? Niy wiym, było inakszyj. Dzisiej w szatniach trefiōm zbliżōne roczniki, ludzi w podobnym wieku kerzi durch lŏtajōm po szpilplacach w roztōmajtych klasach rozgrywkowych i szumnie sie bawiōm, to je prawie to spodobanie, to miyłowanie do balu, niy jedyn marzōł ô karierze i pewnie dzisiej zrobiōł by moc rzeczy inakszyj ale jednego by niy zmiyniōł, niy chce zmiyniać… chce grać, chce lŏtać chce pokŏzać iże jeszcze może, niystety nojczyńścij gowa myśli iże jeszcze może, to ôrganizm gŏdŏ, sorry, chyba cie…

Reszpekt dlŏ wszyjskich kerym sie chce…bez to panowie, fto może tyn lŏtŏ, bo kejś i tak za tym zatęsknicie….

AUTOR: XXL

 

WERSJA PO POLSKU NA KOLEJNEJ STRONIE!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *